בית ספר קהילתי ה"אירסים"

תכנון נושאי הוראה וחומרי למידה

במדעי הטבע לשנה"ל תשס"ג

לצוות מורי כיתות ד' שלום!

התכנון המוצע בזה נועד לסייע לכם המורים לתכנן את הוראת מדעי הטבע לשנה"ל תשס"ג. נושאי הלימוד נבחרו בזיקה לשייכות ולציר המרכזי של שכבתכם: " ביני לבינך הדדיות בתוך החברה ".  תכנון זה כולל את נושאי הלימוד ורשימת חומרי הלמידה הקיימים,הן בבית - הספר והן במרפ"ד כרמיאל.
אני מקווה שתכנון זה יעזור לכם ללמד את הנושאים בצורה קלה, טובה ומהנה יותר.

בהצלחה!

רשימת הנושאים:

1. חשמל בשירות האדם- מעגל חשמלי פשוט, יצירת אור וחום, השימוש בחשמל, מעגל חשמלי בבית, כללי בטיחות והשפעת המצאת החשמל על חיי האדם המודרני.

היבט מדעי:  א. אנרגיה חשמלית מאפשרת תהליכים כגון: חימום, תאורה והנעה של גופים.

ב. מקור חשמל.

ג. מוליך ומבודד חשמלי: הכרת חומרים מוליכים וחומרים מבודדים.

ד. מעגל חשמלי פתוח וסגור.

ה. קצר.

ו. תופעות חשמליות בטבע  (ברק, חשמל סטטי ביצורים חיים ).

היבט טכנולוגי: א. צורך בהפקת אנרגיה חשמלית וניצולה בבית ( חימום, תאורה), בתעשייה, בתחבורה ( רמזורים) ועוד

ב. סוללה, גנרטור.

ג. הכרת מכשירי חשמל מגוונים.

ד. מקור, חוט מוליך, מתג, מפסק, מגן פחת.

* בניית דגם של מוצר חשמלי פשוט.

היבט חברתי - ערכי: א. המצאת החשמל והשפעתה על חיי האדם המודרני.

ב. מקורות אנרגיה חלופיים: היבטים ביטחוניים, כלכליים, סביבתיים ועוד.

( אנרגיית שמש, אנרגיית מים ואנרגיית רוח במקום השימוש בגז, נפט ופחם).

ג. זהירות בשימוש במכשירי חשמל: שימוש בטוח.

ד. העשרה: פתרונות טכנולוגיים לבעיות הלכתיות של שימוש בחשמל בשבת: שעון שבת ועוד.

ה. שמירה על איכות החיים ועל הסביבה : חקיקה, פיקוח ופיתוח אחריות לשמירה על הסביבה.

חומרי למידה: ספר לתלמיד, חוברת עבודה ומדריך למורה- עם הזרם.

לומדת מחשב נלוות- המכשיר התקין

המים

היבט מדעי: א. חיוניות המים לקיומם של יצורים חיים.

ב. המים כסביבת חיים.

ג. משתמשים במים בסביבה, ממים שפירים לשפכים.

ד. כולנו יוצרים שפכים כיצד מטפלים בהם.

ה. שפכים פוגעים בסביבה ובבריאות.

ו. הקשר בין כמות מים לאיכות המים.

ז.גופי מים על פני כדור  הארץ: אוקינוסים,ימים וגופי מים יבשתיים כגון: מים עיליים ( נהר, נחל ואגם ) ותת קרקעיים ( מי תהום )

ז. תכונות המים: נוזל בטמפרטורת החדר, שקוף, זורם, ממס )

המים משנים את מצב צבירתם

היבט מדעי: א. הכרת מצבי הצבירה: מוצק, נוזל וגז (קרח, מים ואדים).

ב. מעבר בין מצבי צבירה עקב שינויי טמפרטורה.

ג. חום וטמפרטורה חימום- קליטת חום, קירור- פליטת חום.

התכה, רתיחה, אידוי, עיבוי קיפאון.

היבט טכנולוגי: א. מדידות של טמפרטורה.

ב. אמצעי קירור.

היבט טכנולוגי: א. ניצול משאבי טבע ימיים על - ידי האדם. ( ניצול המים כמקור חלופי של אנרגיה לצורך הנעת טורבינה)

ב. שימוש ביתי במים ( שתייה, בישול, גינון)

ג. שימושים במים בחקלאות ובתעשייה - טיפול בשפכים ושימוש במי קולחין.

היבט חברתי - ערכי: א. אחריות האדם לשמירת איכות המים.

1. גורמים המשפיעים על שינויים בסביבה.

היבט מדעי: א. מרכיבי סביבה: דוממים וחיים.

ב. הבחנה בין מרכיבי סביבה דוממים: קרקע, מים, אוויר, מינרלים. לבין תנאי סביבה: טמפרטורה, רוחות, לחות ואור.

ג. צרכים חיוניים לקיום חיים.

היבט טכנולוגי: א. מרכיבי סביבה מלאכותית: גינה אקוריום.

היבט חברתי - ערכי: א. צרכים אנושיים הקשורים למניעים חברתיים ותרבותיים.

ב. שיקולים כלכליים, חברתיים וערכיים בתכנון סביבה.

& האדם ומעורבותו בסביבה - עולם מעשה ידי אדם - הטכנולוגיה והאדם

* האדם כחלק מהסביבה, המשיג צרכים חיוניים מן הסביבה.

* צרכים חברתיים  כגון: צורך בתרופות, בלבוש כמניע לפיתוח אמצעים כגון: מוצרים ומכונות שיש להם השפעה על הסביבה.

1. שלבים בתהליך טכנולוגי

היבט מדעי: א. אבחנה בין חומרי גלם למשאבי טבע.

היבט טכנולוגי: א. התנסות בזיהוי צרכים ובהגדרת בעיות.

ב. התנסות בשלבי תהליך טכנולוגי של תכנון מוצר: ניסוח צורך, מטרה ותפקוד נדרש, איסוף נתונים לפיתוח הרעיון, הצגת הרעיון ומימושו.

היבט חברתי - ערכי: א. קשרי גומלין בין מדע, טכנולוגיה וחברה והשלכותיהם על חיי חברה: תועלת ( שיפור איכות חיים, חיסכון בזמן) ונזק ( פגיעה בסביבה)

ב. שיקולים כלכליים, חברתיים, סיבתיים ובטיחותיים בבחירת חומרים המשמשים לפיתוח מוצרים.

ג. אחריות לשמירת הסביבה.

2. מבנים ומערכות לשירות האדם

היבט חברתי ערכי: א. בינוי וטיפוח סביבה: רחוב, שכונה, עיר.

ב. היבטים חברתיים הקשורים בעיור- נוף וסביבה.

ג. מערכות טכנולוגיות בחקלאות והשפעתן על השגת מזון ומניעת רעב בקרב אוכלוסיות גדלות.

ד. מערכות טכנולוגיות בתחומי הביורפואה והשפעתן על תוחלת החיים ואיכותם.

חומרי למידה:

* לוקחים את המים בידיים - ספר לתלמיד ומדריך למורה

* קשרי קיום - ספר לתלמיד, חוברת עבודה מדריך למורה ולומדת מחשב : "חיים ביחד".

* ילד של טבע - איכות הסביבה ספר לתלמיד

* יופי של סביבה - ספר לתלמיד ומדריך למורה

* חשים סביבה - ספר לתלמיד ומדריך למורה

* סביבה מתוקשבת בנושא המים - "מסע בשביל המדע".

* מומלץ להיעזר במבחר הסרטים הקיימים בבית הספר ובמרפ"ד כרמיאל.

 

נושא הלימוד "המים" ישולב עם נושא כרמיאל עירי

במהלך הנושא התלמידים ילמדו באופן מעמיק את הנושאים על - פי תוכנית הלימודים המפורטת לעיל, ולאחר מכן יתמודדו עם עבודת חקר בנושא.

כאשר התלמידים יתנסו בפעילות יזמית בנושא המים במטרה לעודד את תושבי כרמיאל לחסוך במים.

 

* מומלץ להיעזר במבחר הסרטים הקיימים בבית הספר ובמרפ"ד כרמיאל.

ציוד מדעי

בבית- הספר ישנו ציוד מדעי רב, על-מנת שהשימוש בציוד יהיה יעיל וקל יותר מובאת לפניכם רשימת כל הציוד הקיים.

כל מורה המעוניין/ת בציוד מסויים יפנה למיכל קמינקר.

הציוד הובא למענכם אנא שימרו עליו היטב.

ארון מספר 1 למעלה:

צילומי רנטגן של ריאות וצלעות, סרטי מדידה, סטטוסקופים, שלד גוף- האדם [קטן], גולגולת אדם, דגמי ריאות, דגם של מכניזם נשימה, דגם של לב בגודל טבעי, דגם של מערכת העיכול, מחזור דם חשמלי, מפרק ירך, מפרק ברך, דגם של שריר, דגם של איברים פנימיים בגוף האדם וחתך בעור פי 40, שלד דג, שלד נחש, שלד יונה, דגם עמוד שדרה, דגם פרח מתפרק.

ארון מספר 1 למטה:

כלים בנפחים שונים, משורות, צלחות פטרי ריקות, צלחות פטרי+ אגר לגידול חיידקים, אטבי עץ לחימום, חצובות, מדי חום מעבדתיים,מדי חום רפואיים, זכוכיות נושאות, זכוכיות מכסות, פינצטות, כהליות, מקרוסקופ, בינקולר, מד-חום גדול, בקבוקים לחימום.

ארון מספר 2 למעלה:

ערכת "מתנות מן הטבע".

בתי נורה, תנינים, חוטי חשמל, מפסקים, סוללות קטנות, מתג, מגנטים, סליל מגנטי, דיודות, לוחות אבץ, לוחיות נחושת, מאזני כפות, ספק לדגם כירה, בתי סוללות, פלטריום מערכת השמש.ערכת "עם זרם"- הכוללת: כהליות, בתי סוללות, קסמים ארוכים מעץ, דינמו, מיקרו אמפרמטר, תא סולרי,אתנול, כירה חשמלית, חוט פלסטיק, סוללה אלקלית, נורה על בסיס,כוסות פיירקס, מתג על בסיס, סוללות- 1.5V

ערכת ציוד ללימוד נושא- " תחנת הכוח".

ארון מספר 2 למטה:

גנרטור ידני, מתקן לביורטות, בינקולר.

ארון מספר 3:

עיר נמלים, כלים לבועות סבון, מצפנים, מד- גשם, זכוכיות מגדלת, ערכת סלעים וקרקעות, תיבת תצוגה- חרקים מועילים.
מפות:נמלה, התפתחות עובר, נשימה, אוזן, אגן זכר, אגן נקבה, מפת שרירים, מפת שלד, לב ומחזור הדם, מפת גוף האדם איברים פנימיים, מפת זרעים ונביטה, תהליך העיכול, מבנה הפרח והזרע, נביטת זרע השעועית.